top of page
מוצרי קוסמטיקה לפי סוגי עור

מוצרים לפי התאמה לסוגי עור

בכדי לבחור תכשירי טיפוח וטיפול לפנים, חשוב ביותר להתאים אותם לסוג עור הפנים שלך.
רבות מהנשים בוחרות את מוצרי הקוסמטיקה שלהן בהתאם להמלצות, אך אין זה נכון כלל כיוון שלכל אחת ישנו סוג עור פנים שונה ויותר מזה, עור הפנים נתון לשינויים לאורך הזמן בהתאם לגיל, תזונה, נטילת תרופות, סטרס וכדו'. לכן, על מנת לבחור את המוצרים המדויקים עבורך, חשוב לאבחן את עור הפנים ע"י גורם מקצועי (קוסמטיקאית מתקדמת) ולהתאים את המוצרים הנכונים ספציפית לך. 

bottom of page